o nama     proizvodi     usluge     kontakt     prodajna mesta     prijava na sistem praćenja vozila

Zaštita vozila

Ukratko
SkyControl satelitska zaštita vozila je usluga kod koje se GPS / GSM / GPRS tehnologija iskorišćava sa glavnim ciljem da se vozilo u koji je ugrađen sistem zaštiti od krađe, odnosno da se korisnik vozila zaštiti od napada ili od drugih nepredviđenih okolnosti.

Prednosti GPS alarma
Najveća prednost satelitske zaštite vozila je ta, što je u bilo kojem trenutku omogućeno pozicioniranje vozila od strane dispečerskog centra, na alarme koje GPS uređaj šalje dispečeri reaguju u najkraćem roku, po potrebi se daljinski blokra motor vozila i šalju se dežurni organi SUP-a na lice mesta. Ovi mogućnosti pružaju jedinstveno visok nivo sigurnosti koji se ne može uporediti sa bilo kojom drugom mehaničkom, elekronskom tehničkom zaštitom (klasičan alarm, brava volana...)

Dispecerski centar

Paketi
Naša kompanija nudi dva osnovna paketa svojim korisnicima: SkyControl Classic i SkyControl Premium. U okviru oba paketa se mogu izabrati različiti podpaketi.

Izbor paketa
1. Classic Start
2. Classic Plus
3. Premium Start
4. Premium Plus
5. Premium Extra

© S-Kontrola Logistic d.o.o - 2021.
21000 Novi Sad, Hadži Ruvimova 22, tel: 021/677-4660