o nama     proizvodi     usluge     kontakt     prodajna mesta     prijava na sistem praćenja vozila

Premium Plus

Delovi sistema
Sistem se sastoji od centralnog GPS/GSM/GPRS uređaja STEPP III koji se instalira na tajnom mestu u vozilu sa dodatnim senzorom pomeranja, šok senzorom, senzorima za vrata, gepeka i haubu vozila odnosno sistemom za identifikaciju vozača. Paket se može proširivati i sa senzorom koji detektuje podizanje vozila odnosno sa unutrašnjim infracrvenim senzorom kao i sa senzorom koji reaguje na aktiviranje vazdušnih jastuka vozila. U paketu se uz uređaj dobije daljinski upravljač za aktivaciju i deaktivaciju alarma ili se može koristititi fabrički daljinski daljinski upravljač vozila.

Funkcionisanje sistema


  • Pomoću GPS prijemnika se određuje trenutna pozicija, brzina i smer kretanja vozila. Ove informacije uređaj šalje dispečerskom centru. Korisnik u bilo kojem trenutku pozivom dispečerskog centra može dobiti usmenu informaciju o položaju i kretanju vozila i u slučaju potrebe može tražiti od dispečerskog centra blokadu motora vozila.
  • Ukoliko dođe do kretanja vozila dok je motor ugašen (npr. šlepanje) ili ukoliko neki od senzora registruje vibraciju, otvaranje vrata, gepeka ili haube, podizanje vozila dok je vozilo zaključeno (npr. razbijanje stakla, nasilno otvaranje vrata), dispečerski centar dobije alarm i u tom trenutku dežurni dispečeri kontaktiraju vlasnika vozila i obaveštavaju ga o dešavanjima.
  • Pri startovanju motora potrebno je da se korisnik idetifikuje na način da pritisne dugme koji je instaliran po želji korisnika na tajnom mestu u vozilu. Ukoliko nakon određenog vremena ne dođe do indentifikacije sistem automatski blokira motor vozila i šalje alarm dispečerskom centru.
U cilju zaštite korisnika vozila paket nudi sledeće mogućnosti:
  • Ukoliko se otvori prednja leva vrata vozila dok je motor u radu (npr. napad na vozača kad se zaustavi na semaforu) uređaj automatski šalje alarm dispečerskom centru. Ako je vozač namerno otvorio vrata vozila, pritiskom na sktiveno dugme može poništiti alarm.
  • Ukoliko se odvori vazdušni jastuk vozila prilikom saobraćajne nesreće, uređaj to automatski signalizira dispečerskom centru i dežurni dispečeri obaveštavaju službu hitne medicinske pomoći.

Radi povećanja zaštite, sa uređajem se ugrađuje dodatni litijumski akumulator, koji u slučaju da se izgubi napajanje uređaja, obezbeđuje dodatno napajanje, i na taj način uređaj i dalje ostaje u funkciji.
Paket SkyControl Classic Extra u sebi sadrži i uslugu praćenja, odnosno korisnik može i sam da prati svoje vozilo preko interneta.

Preporuka
Paket Premium Plus se prvenstveno preporučuje za vozila viših kategorija. Sa svojim alarmnim funkcijama i identifikacijom vozača obezbeđuje jedinstveno visok nivo zaštite kako vozila tako i korisnika vozila. Nakon slajnja alarma dispečerski centar blagovremeno reaguje, po potrebi sa daljinskom blokadom motora i sa slanjem dežurnih organa na lice mesta.

Cene
Cenovnik za paket Premium Plus možete pogledati ovde.


Za detaljnije informacije u vezi paketa i za sva druga pitanja kontaktirajte nas.

© S-Kontrola Logistic d.o.o - 2021.
21000 Novi Sad, Hadži Ruvimova 22, tel: 021/677-4660