o nama     proizvodi     usluge     kontakt     prodajna mesta     prijava na sistem praćenja vozila

Osnovni podaci kompanije


Pun naziv:S-Kontrola Logistic doo Novi Sad
Adresa:21000 Novi Sad, Hadži Ruvimova 22
PIB:101653093
Matični broj:08737665
Br. tekućeg računa160-922207-89 (Banca Intesa)

Potvrda o registraciji.pdfdownload
PIB.pdfdownload
© S-Kontrola Logistic d.o.o - 2021.
21000 Novi Sad, Hadži Ruvimova 22, tel: 021/677-4660