o nama     proizvodi     usluge     kontakt     prodajna mesta     prijava na sistem praćenja vozila

Logistic Pro

Delovi sistema
Sistem se sastoji od centralnog GPS/GSM/GPRS uređaja STEPP III koji se instalira na tajnom mestu u vozilu. Prilikom ugradnje se instaliraju razni senzori po želji korisnika koji prate razna dešavanja o vozilu, kao što su otvaranje-zatvaranje vrata, otvaranje-zatvaranje tovarnog prostora, temperatura u tovarnom prostoru, nivo goriva u rezervoaru i sl. Mogu se ugraditi taster za identifikaciju vozača i panik taster.

FMS modul
Uređaj STEPP III dostupan je sa FMS modulom sa kojim se može vršiti praćenje radnih karakteristika kod teretnih vozila (Daimler – Mercedes, MAN, Scania, DAF, Iveco, Volvo i Renault), direktnim čitanjem iz kompjutera vozila. Na taj način dostupni su sledeći podaci:

  • Brzina i pređeni put sa tahografa
  • Nivo goriva u rezervoaru
  • Potrošnja goriva
  • Broj obrtaja motora
  • Pozicija pedale gasa
  • Temperatura u motoru

Funkcionisanje sistema

  • Pomoću GPS prijemnika se određuje trenutna pozicija, brzina i smer kretanja vozila, na osnovu tih podataka uređaj računa pređeni put, vreme vožnje i trajanje pauza. Pored ovih podataka uređaj prosleđuje i primljene podatke sa senzora, koji su ugrađeni u vozilo. Ove informacije u unapred određenim periodima uređaj šalje server računarima dispečerskog centra.
  • Korisnik u bilo kojem trenutku pomoću računara sa internet priključkom, sa svojim korisničkim imenom i lozinkom može pristupiti internet stranici za praćenje vozila. Na stranici za praćenje se prikazuju svi podaci koji su pristizali od trenutka ugradnje uređaja. Korisnik može proveriti trenutnu poziciju svih vozila na elektronskoj karti, ili može nakon izbora vozila za period koji odredi, pregledati rutu kretanja, brzinu u svakom trenutku, pređenu kilometražu, vreme vožnje, dužinu pauza itd. Pored ovih podataka korisnik dobija informacije o dešavanjima na vozilu odnosno podatke sa senzora ugrađenih u vozilo, kada je došlo do otvaranje-zatvaranj vrata, tovarnog prostora, koji je nivo goriva ili temperatura u tovarnom prostoru itd.
  • Ukoliko se uz uređaj ugradi taster za identifikaciju, nakon startovanja motora potrebno je da vozač pritisne skriveni taster. Ukoliko ne pritisne, uređaj automatski blokira motor vozila. Uređaj se može programirati da u slučaju kad se ne pritisne taster identifikacije pošalje na zadati broj SMS poruku da je došlo do startovanja motora bez identifikacije (primalac poruke može biti npr. vlasnik ili šef voznog parka)
  • Cilj ugradnje panik tastera je da u slučaju napada na vozača, pritiskom na taster, vozač može poslati SOS poruku na unapred programirani broj telefona (primalac poruke može biti npr. vlasnik ili šef voznog parka)

Preporuka
Paket Logistic Pro preporučujemo svim vlasnicima vozila koji žele da imaju uvid u kretanje i način upravljanja vozilom. Ovaj paket preporučujemo svim vlasnicima vozila ili voznog parka.

Cene
Cenovnik za paket Logistic Pro možete pogledati ovde.


Za detaljnije informacije u vezi paketa i za sva druga pitanja kontaktirajte nas.

© S-Kontrola Logistic d.o.o - 2021.
21000 Novi Sad, Hadži Ruvimova 22, tel: 021/677-4660